Laisvos darbo vietos

Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojas


Informuojame, kad atrankos pokalbis kūno kultūros mokytojo pareigybei užimti

vyks 2018 m. rugpjūčio 21 d. 13.00 val. mokyklos direktorės kabinete


 

Komentavimo galimybė išjungta.