Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

MOKYTOJAI: Danguolė Svirskienė, Rūta Juškienė, Roberta Šidlauskienė (atnaujinta 2017-09-06)

TĖVAI: Inga Šafronienė, Giedrė Sauliūnienė, Rasa Mockuvienė (atnaujinta 2017-09-06)

MOKINIAI: Brigita Macuganovaitė, Gertrūda Maželytė, Kamilė Trukšaninaitė (atnaujinta 2017-09-06)

BENDRUOMENĖS ATSTOVAI: Marius Mockus, Gintaras Stašionis (atnaujinta 2017-09-06)

SENIŪNAIČIAI: Vytautas Šafronas, Šarūnas Liutkus (atnaujinta 2017-09-06)

Komentavimo galimybė išjungta.