Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

MOKYTOJAI

Roberta Šidlauskienė – pirmininkė, Alina Imbrasienė, Asta Grigaliūnienė

NEPEDAGOGINIS DARBUOTOJAS

Loreta Šnelienė

TĖVAI

Ina Puikienė, Kristina Macuganovienė, Ilma Šafronienė

MOKINIAI

Evelina Maselaitytė, Indrė Kšivickaitė, Emilija Ružina

BENDRUOMENĖS ATSTOVAS

Gintaras Stašionis

(atnaujinta 2021-02-02)


Komentavimo galimybė išjungta.