Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

MOKYTOJAI: Danguolė Svirskienė, Ramutė Dailidienė, Sigita Juknienė

TĖVAI: Vida Rokienė, Ilma Šafronienė, Inga Šafronienė

MOKINIAI: Ugnė Šneliūtė, Laurynas Rokas, Brigita Macuganovaitė (atnaujinta 2016-10-03)

BENDRUOMENĖS ATSTOVAI: Marius Mockus, Viktorija Vasiliauskienė

SENIŪNAIČIAI: Pranas Dailidė, Arvydas Gutauskas

Komentavimo galimybė išjungta.