Pasirinkimo galimybės

2020-2021 m. m. mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas:

Informacinių technologijų modulis „Kompiuterinės leidybos pradmenys“ (9 kl.), mokyt. E. Gerulaitienė

Informacinių technologijų modulis „Tinklapių kūrimo pradmenys“ (9 kl.), mokyt. E. Gerulaitienė

Lietuvių kalbos modulis „Rašyba ir skyryba“ (10 kl.), mokyt. R. Dailidienė

Mokyklos siūlomi pasirenkamieji dalykai:

Gimtinės pažinimas (5 kl.), mokyt.  V. Zujevaitė

Etninė kultūra (5 kl.), mokyt. V. Grigienė

Sveika gyvensena (8 kl.), mokyt. E. Čižinauskas

Socialinių įgūdžių ugdymas (6-7 kl.) mokyt. L. Baltrimavičienė

(atnaujinta 2020-09-02)


Komentavimo galimybė išjungta.