Mokyklos emblema

Emblemoje įprasmintas mokyklos ryšys su šeima ir tauta, darbas, siekiant mokslo žinių, bei mokinių pasirengimas gyvenimui.

Saulutė – saulės ir šviesos  simbolis, labai dažnas lietuvių tautodailėje, simbolizuoja ryšį su tauta, tėvyne, su istorine praeitimi.

Atversta knyga, plunksnakotis – mokymo ir mokymosi simboliai.

Jie sudaro stilizuotą skrendantį paukštį, kuris simbolizuoja pagrindinį mokyklos tikslą – mokinių pasirengimą gyvenimui. Jungiamoji grandis – centre esantis trikampis –  moteriško prado, bendruomenės ženklas.

Emblema naudojama mokyklos vėliavoje, skelbimuose, stenduose, informaciniuose tekstuose, leidiniuose, padėkose, internetinėje erdvėje, ant suvenyrų.


Komentavimo galimybė išjungta.