Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

PareigosDarbuotojų skaičius
2017 m. IV ketvirtis
2017 m. IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), Eur
Mokytojas23553,33
Pailgintos dienos grupės auklėtojas2135,39
Pagalbos mokiniui specialistas4563,76
Bibliotekininkas2360,18
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas4430,32
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas2395,42
Mokytojo padėjėjas2210,11
Laborantas240,46
Sargas3MVA
Valytojas6MMA
Kūrikas2232,29

2017 m. gruodžio mėn. – darbuotojų paskatinimas už gerą darbą (iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo) – 6633,18 Eur (51 darbuotojas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Komentavimo galimybė išjungta.