Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

2016 m. III ketvirčio nustatytas vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusNustatytas vidutinis darbo užmokestis etatui (Eur)
Mokytojas18,5663,00
Specialusis pedagogas1,25656,00
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas2,96498,00
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas2Vyriausybės nustatyta minimali mėnesio alga
Valytojas5Vyriausybės nustatyta minimali mėnesio alga
Sargas2,25Vyriausybės nustatyta minimali mėnesio alga
Kūrikas1,5Vyriausybės nustatyta minimali mėnesio alga

Parengė
Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė Eugenija Maciulevičienė


PareigosDarbuotojų skaičius
2015 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius
2016 m. I ketv.
2015 m. vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis
(bruto) etatui, Eur
2016 m. I ketv. vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis
(bruto) etatui, Eur
Direktorius11
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui11
Mokytojas2222537 (mokytojui)570 (mokytojui)
Meninio ugdymo mokytojas11
Pailgintos dienos grupės auklėtojas11
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas11
Pagalbos mokiniui specialistas44575659
Bibliotekininkas22563594
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas33536554
Renginių organizatorius11
Meno vadovas11
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas22314350
Mokytojo padėjėjas22320367
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui11
Sporto organizatorius11
Raštvedys11
Statistikas11
Kompiuterių įrangos operatorius11
Vairuotojas11
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas11
Kiemsargis11
Laborantas22314350
Sargas33457502
Valytojas66314350
Kūrikas03364
Budėtojas11

2015 m. gruodžio mėn. – aplinkos darbuotojų paskatinimas šv. Kalėdų proga (iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo) – 1248,57 Eur (20 darbuotojų).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Parengė
Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė Eugenija Maciulevičienė

Komentavimo galimybė išjungta.