Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

PareigosEtatų skaičius 2018 m. I ketv.Nustatytas vidutinis ketv. darbo užmokestis etatuiEtatų skaičius 2018 m. II ketv.Nustatytas vidutinis ketv. darbo užmokestis etatuiEtatų skaičius 2018 m.
III-IV ketv.
Nustatytas vidutinis III ketv. darbo užmokestis etatuiNustatytas vidutinis IV ketv. darbo užmokestis etatui
Mokytojai24,73 (etatas – 18 val./sav.)51024,7351013,79 (etatas – 36 val./sav.)10491049
Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, soc. pedagogas, spec. pedagogas, logopedas)3,257003,257003,25720720
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai2,965802,965802,96570570
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjai241724172417417
Sargai2,25MVA2,25MVA2,25MVAMVA
Valytojai5MMA5MMA5MMAMMA
Kūrikai1,54131,5413–/1,5413

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Komentavimo galimybė išjungta.