Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius2020 m.
vidutinis mėnesinis
nustatytasis darbo
užmokestis
bruto (Eur)
2021 m. I ketv.
vidutinis mėnesinis
nustatytasis darbo
užmokestis
bruto (Eur)
Mokytojas171421,48
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas51109,27
Mokytojo padėjėjas2778,48
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas3714,56
Renginių organizatorius21022,56
Budėtojas2MMA
Vairuotojas2749,76
Valytojas7MMA
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas3MMA
Kiemsargis3MMA
Kūrikas2765,60

2020 m. IV ketvirtį 52 darbuotojams skirtos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.


Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.


Komentavimo galimybė išjungta.