1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus 2017 m.             įsakymu Nr. V1

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO

2017-2018 M. M. I PUSMEČIO 1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

Klasė/mokytojaiPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
1 klasė*
Sigita Juknienė

Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
1Matematika
Dorinis ugdymas (tikyba/etika)
Kūno kultūra
Matematika
Kūno kultūra
2Lietuvių k.MatematikaMatematika
Lietuvių k.
Lietuvių k.
3Lietuvių k.Lietuvių k.
Lietuvių k.
Lietuvių k.
Pasaulio pažinimas
4MuzikaŠokis
Lietuvių k.
Dailė ir technologijos Žmogaus sauga ir sveikatos ugdymas
5Pasaulio pažinimasMuzikaDailė ir technologijos
*1 klasėje ugdymo valandos trukmė – 35 min.
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
2 klasė
Liuba Jonaitienė


Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
Erika Petrošienė – muzika
1Muzika
MatematikaMatematikaPasaulio pažinimasDailė ir technologijos
2MatematikaDorinis ugdymas (tikyba/etika) Kūno kultūra
MatematikaLietuvių k.
3Užsienio k. (anglų)ŠokisLietuvių k.
Užsienio k. (anglų)Matematika
4Pasaulio pažinimasLietuvių k. Lietuvių k.Lietuvių k.Dailė ir technologijos
5Lietuvių k. MuzikaLietuvių k.Kūno kultūra
6Žmogaus sauga ir sveikatos ugdymas
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
3 klasė
regina Jonaitienė


Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
Erika Petrošienė – muzika
1Pasaulio pažinimasLietuvių k.MatematikaLietuvių k.Matematika
2Lietuvių k.
ŠokisLietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3MatematikaDorinis ugdymas (tikyba)Lietuvių k. MatematikaPasaulio pažinimas
4Užsienio k. (anglų)MatematikaKūno kultūraŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymasDailė ir technologijos
5MuzikaDailė ir technologijosUžsienio k. (anglų)Kūno kultūraMuzika
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
4 klasė
Vilma Grigienė


Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
1Lietuvių k.ŠokisLietuvių k.MatematikaPasaulio pažinimas
2Lietuvių k.MatematikaMatematikaLietuvių k. Kūno kultūra
3MatematikaUžsienio k. (anglų) MuzikaLietuvių k. Lietuvių k.
4Dailė ir technologijosDorinis ugdymas (tikyba)Dailė ir technologijosŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymasLietuvių k.
5Užsienio k. (anglų)Kūno kultūraPasaulio pažinimasMuzika

Komentavimo galimybė išjungta.