1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-163

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO

2018-2019 M. M. I PUSMEČIO 1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

Klasė/mokytojaiPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
1 klasė*
Vilma Grigienė

Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
1Dorinis ugdymas (tikyba)
Matematika
Matematika
Matematika
Lietuvių k.
2Lietuvių k.Lietuvių k.Lietuvių k. Lietuvių k.
Muzika
3Lietuvių k.MuzikaLietuvių k.
Lietuvių k.
Dailė ir technologijos
4Matematika Kūno kultūraKūno kultūraPasaulio pažinimasDailė ir technologijos
5Pasaulio pažinimasŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymasŠokis
*1 klasėje ugdymo valandos trukmė – 35 min.
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
2 klasė
Sigita Juknienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – užsienio k. (anglų)
1Matematika
MuzikaMatematikaMatematikaKūno kultūra
2Lietuvių k.Dorinis ugdymas (tikyba/etika) Lietuvių k.
Užsienio k. (anglų)Lietuvių k.
3Užsienio k. (anglų)Lietuvių k. Lietuvių k.
Pasaulio pažinimasMatematika
4Pasaulio pažinimasMatematikaDailė ir technologijosLietuvių k.Muzika
5Dailė ir technologijosLietuvių k. ŠokisKūno kultūraŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymas
6
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
3 klasė
Liuba Jonaitienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – užsienio k. (anglų)
1Lietuvių k.Kūno kultūraKūno kultūraMatematikaMatematika
2Lietuvių k.
MatematikaLietuvių k.Lietuvių k. Muzika
3Dorinis ugdymas (tikyba\etika)Užsienio k. (anglų)Užsienio k. (anglų)Lietuvių k. Pasaulio pažinimas
4MatematikaLietuvių k.MuzikaPasaulio pažinimasDailė ir technologijos
5ŠokisLietuvių k.MatematikaŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymasDailė ir technologijos
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
4 klasė
Regina Jonaitienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
1Pasaulio pažinimasMatematikaLietuvių k.Lietuvių k. Lietuvių k.
2Dorinis ugdymas (tikyba)Lietuvių k.Lietuvių k.Lietuvių k. Matematika
3MatematikaLietuvių k.MatematikaUžsienio k. (anglų) Kūno kultūra
4Užsienio k. (anglų) Žmogaus sauga ir sveikatos ugdymasPasaulio pažinimasMuzikaDailė ir technologijos
5MuzikaŠokisKūno kultūraDailė ir technologijos

Komentavimo galimybė išjungta.