1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V1-222

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO

2019-2020 M. M. I PUSMEČIO 1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

Klasė/mokytojaiPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
1 klasė*
Milda Bernotienė

Asta Grigaliūnienė – šokis
1Dorinis ugdymas (tikyba / etika)
Matematika
Matematika
Lietuvių k.
Lietuvių k.
2MatematikaPasaulio pažinimasFizinis ugdymasPasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
3Lietuvių k.Lietuvių k.Lietuvių k.
Matematika
Dailė ir technologijos
4Lietuvių k.Lietuvių k.Lietuvių k.MuzikaFizinis ugdymas
5Konsultacija „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“MuzikaŠokis
*1 klasėje ugdymo valandos trukmė – 35 min.
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
2 klasė
Vilma Grigienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – užsienio k. (anglų)
1Fizinis ugdymasMatematikaMatematikaMatematikaMatematika
2Dorinis ugdymas (tikyba)Lietuvių k. Lietuvių k.
Lietuvių k.Lietuvių k.
3Užsienio k. (anglų)Lietuvių k. Lietuvių k.
Lietuvių k.Fizinis ugdymas
4MatematikaMuzikaDailė ir technologijosUžsienio k. (anglų)Dailė ir technologijos
5Pasaulio pažinimasŠokisPasaulio pažinimasMuzika
6Konsultacija „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
3 klasė
Sigita Juknienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – užsienio k. (anglų)
1MatematikaMatematikaMatematikaMatematikaMatematika
2Lietuvių k.
Lietuvių k.Užsienio k. (anglų)Lietuvių k. Lietuvių k.
3Dorinis ugdymas (tikyba / etika)Pasaulio pažinimasLietuvių k.Lietuvių k. Muzika
4Užsienio k. (anglų)MuzikaLietuvių k.Pasaulio pažinimasDailė ir technologijos
5ŠokisFizinis ugdymasDailė ir technologijosKonsultacija „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“
6Fizinis ugdymas
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
4 klasė
Liuba Jonaitienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
1MatematikaMatematikaPasaulio pažinimasLietuvių k. Lietuvių k.
2Užsienio k. (anglų) Lietuvių k.Fizinis ugdymasLietuvių k. Matematika
3Lietuvių k.Lietuvių k.Fizinis ugdymasUžsienio k. (anglų) Pasaulio pažinimas
4Dorinis ugdymas (tikyba / etika)Dailė ir technologijosLietuvių k.MatematikaDailė ir technologijos
5Muzika Matematikos konsultacijaKonsultacija „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“MuzikaŠokis

Komentavimo galimybė išjungta.