1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V1-19

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO

2017-2018 M. M. II PUSMEČIO 1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

Klasė/mokytojaiPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
1 klasė*
Sigita Juknienė

Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
1Matematika
Dorinis ugdymas (tikyba/etika)
Kūno kultūra
Matematika
Kūno kultūra
2Lietuvių k.MatematikaMatematika
Lietuvių k.
Lietuvių k.
3Lietuvių k.Lietuvių k.
Lietuvių k.
Lietuvių k.
Pasaulio pažinimas
4MuzikaŠokis
Lietuvių k.
Dailė ir technologijos Žmogaus sauga ir sveikatos ugdymas
5Pasaulio pažinimasMuzikaDailė ir technologijos
*1 klasėje ugdymo valandos trukmė – 35 min.
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
2 klasė
Liuba Jonaitienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
Erika Petrošienė – muzika
1Muzika
MatematikaMatematikaPasaulio pažinimasDailė ir technologijos
2MatematikaDorinis ugdymas (tikyba/etika) Kūno kultūra
MatematikaLietuvių k.
3Užsienio k. (anglų)ŠokisLietuvių k.
Užsienio k. (anglų)Matematika
4Pasaulio pažinimasLietuvių k. Lietuvių k.Lietuvių k.Dailė ir technologijos
5Lietuvių k. MuzikaLietuvių k.Kūno kultūra
6Žmogaus sauga ir sveikatos ugdymas
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
3 klasė
Regina Jonaitienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
Erika Petrošienė – muzika
1Pasaulio pažinimasLietuvių k.MatematikaLietuvių k.Lietuvių k.
2Lietuvių k.
ŠokisKūno kultūraLietuvių k. Lietuvių k.
3MatematikaDorinis ugdymas (tikyba)Kūno kultūraMatematikaPasaulio pažinimas
4Užsienio k. (anglų)MatematikaLietuvių kalbaŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymasMatematika
5MuzikaDailė ir technologijosUžsienio k. (anglų)Dailė ir technologijosMuzika
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
4 klasė
Vilma Grigienė


Dalia Vitkauskienė – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
1Lietuvių k.ŠokisMuzikaMatematikaPasaulio pažinimas
2Lietuvių k.MatematikaKūno kultūraLietuvių k. Matematika
3MatematikaUžsienio k. (anglų) Kūno kultūraLietuvių k. Lietuvių k.
4Dailė ir technologijosDorinis ugdymas (tikyba)Dailė ir technologijosŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymasLietuvių k.
5Užsienio k. (anglų)Lietuvių kalbaPasaulio pažinimasMuzika

Komentavimo galimybė išjungta.