1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V1-16

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO

2016-2017 M. M. II PUSMEČIO 1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

Klasė/mokytojaiPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
1 klasė*
Liuba Jonaitienė

Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Erika Petrošienė - muzika
1Matematika
Dorinis ugdymas (tikyba/etika)
Matematika
Matematika
Lietuvių k. (gimtoji)

2Kūno kultūraŠokis
Kūno kultūra
Lietuvių k. (gimtoji)
Lietuvių k. (gimtoji)
3Lietuvių k. (gimtoji)Matematika
Lietuvių k. (gimtoji)
Lietuvių k. (gimtoji)
Dailė ir technologijos
4Lietuvių k. (gimtoji)Pasaulio pažinimas
Lietuvių k. (gimtoji)
Pasaulio pažinimasŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymas
5MuzikaDailė ir technologijosMuzika
*1 klasėje ugdymo valandos trukmė – 35 min.
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
2 klasė
Jūratė Smailienė


Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
1Lietuvių k. (gimtoji)
MatematikaMatematikaMatematikaMatematika
2MatematikaDorinis ugdymas (tikyba/etika) Lietuvių k. (gimtoji)
Lietuvių k. (gimtoji)
Kūno kultūra
3Užsienio k. (anglų)ŠokisLietuvių k. (gimtoji)
Lietuvių k. (gimtoji)Lietuvių k. (gimtoji)
4Pasaulio pažinimasUžsienio k. (anglų)Kūno kultūraMuzikaPasaulio pažinimas
5Žmogaus sauga ir sveikatos ugdymasLietuvių k. (gimtoji)Dailė ir technologijosDailė ir technologijosMuzika
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
3 klasė
Jolita Ajutienė


Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
1MatematikaŠokisMatematikaMatematikaMatematika
2Lietuvių k. (gimtoji)
MatematikaKūno kultūraLietuvių k. (gimtoji)Pasaulio pažinimas
3Dailė ir technologijosLietuvių k. (gimtoji)Kūno kultūraUžsienio k. (anglų)Lietuvių k. (gimtoji)
4Užsienio k. (anglų)Lietuvių k. (gimtoji)MuzikaPasaulio pažinimasMuzika
5Lietuvių k. (gimtoji)Dorinis ugdymas(tikyba)Lietuvių k. (gimtoji)Dailė ir technologijosŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymas (kartu su 4 klase)
 
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
4 klasė
Sigita Juknienė


Giedrius Miežanskas – tikyba
Asta Grigaliūnienė – šokis
Inga Dūdienė – anglų k.
1MatematikaMatematikaMatematikaLietuvių k. (gimtoji)Lietuvių k. (gimtoji)
2Lietuvių k. (gimtoji)Lietuvių k. (gimtoji)Kūno kultūraLietuvių k. (gimtoji)Lietuvių k. (gimtoji)
3Lietuvių k. (gimtoji)Dorinis ugdymas (tikyba/etika) Kūno kultūraMatematikaDailė ir technologijos
4Pasaulio pažinimasŠokisMuzikaUžsienio k. (anglų)Dailė ir technologijos
5Užsienio k. (anglų)Pasaulio pažinimasMuzikaŽmogaus sauga ir sveikatos ugdymas

Komentavimo galimybė išjungta.