Dokumentai

Mėnesio veiklos planas (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita (*.pdf), užduotys 2020 m. (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 m. veiklos ataskaita

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019-2021 m. strateginis planas (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos planas  (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programa (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (*.pdf)

Įsakymas dėl naudojimosi neatlygintinai Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro patalpomis ir jose esančiu inventoriumi tvarkos aprašo patvirtinimo

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams,  smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jonavos r. Žeimių mokykloje  – daugiafunkciame centre tvarkos aprašas (*.pdf)

Įsakymas dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo

Pamokų nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos Jonavos r. Žeimių mokykloje-daugiafunkciame centre tvarkos aprašas (*.pdf)

Grįžtančių į Lietuvą mokinių priėmimo tvarka Jonavos r. Žeimių mokykloje-daugiafunkciame centre (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas (*pdf)


Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos r. Barupės mokyklą-daugiafunkcį centrą prijunginat prie Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro Nr. 1TS-84  (Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d.)

Sprendimas dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. 1TS-77 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Nr. 1TS-82 (Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d.)

Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-97)

Socialinės paramos teikimo mokiniams Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (Patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1TS-52)


Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (*.doc)

Geros mokyklos koncepcija (*.doc)

Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (*.pdf)


Komentavimo galimybė išjungta.