Dokumentai

Mėnesio veiklos planas (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos planas

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos planas (finansinis)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Kazimieros Šaminienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Žeimių mokykloje-daugiafunkciame centre, 2017 m. veiklos planas

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro 2016-2018 m. strateginis planas (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita (Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1TS-158 priedas Nr. 17)

Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programa (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas (*.pdf)

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (*.pdf)

Įsakymas dėl naudojimosi neatlygintinai Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro patalpomis ir jose esančiu inventoriumi tvarkos aprašo patvirtinimo

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams,  smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jonavos r. Žeimių mokykloje  – daugiafunkciame centre tvarkos aprašas (*.pdf)

Įsakymas dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo

Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-97)


Naujausi ŠMM dokumentai

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (*.doc)

Geros mokyklos koncepcija (*.doc)

Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo


Komentavimo galimybė išjungta.

No announcement available or all announcement expired.