Išorinis vertinimas

Mokyklos išorinis vertinimas vyko 2012 metų balandžio 23-26 dienomis.

JONAVOS R. ŽEIMIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Tradicijos ir ritualai, tapatumo jausmas (1.1.2., 1.1.3.).

2. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.).

3. Mokyklos partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2.).

4. Pamokos struktūros kokybė (2.2.2.).

5. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.).

6. Profesinis mokinių švietimas ir pagalba planuojant karjerą (4.4.).

7. Mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose, projektuose (3.2.2.).

8. Mokyklos vizija, misija ir tikslai ( 5.1.1 ).

9. Mokyklos planavimo procedūros (5.1.2.).

10.Mokyklos įsivertinimas ir rezultatų naudojimas (5.2.).

11. Lyderystė mokykloje (5.3.2.).

 Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Mokėjimas mokytis (2.4.2.).

2. Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3.).

3. Atskirų mokinių pažangos matavimas ir informacijos panaudojimas (3.1.1.).

4. Akademiniai pasiekimai (3.2.1.).

5. Tėvų pagalba mokantis (4.5.1.).


 

Komentavimo galimybė išjungta.