Komisijos ir darbo grupės

Materialinių vertybių nurašymo ir valstybės bei savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir likvidavimo nuolat veikianti komisija

Pirmininkė – Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Inga Dūdienė, mokytoja;

Edita Guzenkienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė, mokytoja.

Atnaujinta 2017-11-23


Turto ir lėšų valdymo darbo grupė

Laura Baltrimavičienė, socialinė pedagogė;

Edita Guzenkienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė;

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Edita Šnelienė, raštvedė.

Atnaujinta 2017-11-23


Gautos paramos dalykams priimti ir paskirstyti komisija:

Pirmininkė – Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Edita Guzenkienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė;

Rūta Juškienė, mokytoja;

Danguolė Steponavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Atnaujinta 2017-11-23


Mokyklos vaiko gerovės komisija 2019-2020 mokslo metams:

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė,

Nariai:

Irena Gritėnienė, specialioji pedagogė, logopedė,

Milda Bernotienė, pradinio ugdymo pedagogė,

Laura Baltrimavičienė, socialinė pedagogė,

Airinė Gailiūnienė, psichologė,

Jūratė Trukšaninienė, mokinių tėvų atstovė.

Atnaujinta 2019-09-18


Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Danguolė Svirskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (darbo grupės pirmininkė),

Sigita Juknienė, pradinio ugdymo mokytoja,

Rūta Juškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

Asta Vancevičienė, gamtos mokslų mokytoja,

Valentina Zujevaitė, istorijos mokytoja.

Atnaujinta 2019-09-18


Komentavimo galimybė išjungta.