Komisijos ir darbo grupės

Gautos paramos dalykams priimti ir paskirstyti komisija:

Pirmininkė – Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Audrutis Gabužis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė;

Rūta Juškienė, mokytoja;

Danguolė Steponavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.


Mokyklos vaiko gerovės komisija 2016-2017 mokslo metams:

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė),

Irena Gritėnienė, specialioji pedagogė, logopedė (komisijos pirmininkės pavaduotoja),

Jūratė Smailienė, pradinio ugdymo mokytoja (komisijos sekretorė).

Nariai:

Asta Vancevičienė, gamtos mokslų mokytoja, mokinių tarybos kuratorė,

Erika Kutkienė, socialinė pedagogė,

Vilma Darčianovienė, psichologė,

Inga Žukienė, specialioji pedagogė,

Vida Rokienė, tėvų komiteto pirmininkė.


Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Danguolė Svirskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (darbo grupės pirmininkė),

Sigita Juknienė, pradinio ugdymo mokytoja,

Ramutė Dailidienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

Asta Vancevičienė, gamtos mokslų mokytoja,

Valentina Zujevaitė, istorijos mokytoja.


Nuolat veikianti supaprastinto viešojo pirkimo komisija:

Komisijos pirmininkas – Audrutis Gabužis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Komisijos sekretorė – Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė, informacinių technologijų mokytoja

Komisijos narė – Dijana Vazgienė, direktorė


Atnaujinta 2016-12-20

Komentavimo galimybė išjungta.