Komisijos ir darbo grupės

Gautos paramos dalykams priimti ir paskirstyti komisija:

Pirmininkė – Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Audrutis Gabužis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė;

Rūta Juškienė, mokytoja;

Danguolė Steponavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Atnaujinta 2016-12-20


Mokyklos vaiko gerovės komisija 2017-2018 mokslo metams:

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė),

Inga Žukienė, specialioji pedagogė (komisijos sekretorė).

Nariai:

Irena Gritėnienė, specialioji pedagogė, logopedė,

Sigita Juknienė, pradinio ugdymo pedagogė,

Laura Baltrimavičienė, socialinė pedagogė,

Vika Ela Cieškė, psichologė,

Jūratė Trukšaninienė, mokinių tėvų atstovė.

Atnaujinta 2017-10-01


Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Danguolė Svirskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (darbo grupės pirmininkė),

Sigita Juknienė, pradinio ugdymo mokytoja,

Ramutė Dailidienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

Asta Vancevičienė, gamtos mokslų mokytoja,

Valentina Zujevaitė, istorijos mokytoja.

Atnaujinta 2017-10-01


Nuolat veikianti supaprastinto viešojo pirkimo komisija:

Komisijos pirmininkas – Audrutis Gabužis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Komisijos sekretorė – Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė, informacinių technologijų mokytoja

Komisijos narė – Dijana Vazgienė, direktorė

Atnaujinta 2016-12-20


Komentavimo galimybė išjungta.