Komisijos ir darbo grupės

Materialinių vertybių nurašymo ir valstybės bei savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir likvidavimo nuolat veikianti komisija

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė

Inga Dūdienė, mokytoja

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė, mokytoja

Kristina Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Atnaujinta 2020-05-27


Turto ir lėšų valdymo darbo grupė

Dijana Vazgienė, mokyklos direktorė – darbo grupės vadovė

Laura Baltrimavičienė, socialinė pedagogė

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė

Algimantas Kšivickas, skyriaus vedėjas

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kristina Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Edita Šnelienė, raštvedė

Atnaujinta 2020-05-27


Gautos paramos dalykams priimti ir paskirstyti komisija

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė

Edita Gerulaitienė, bibliotekininkė

Rūta Juškienė, mokytoja

Algimantas Kšivickas, skyriaus vedėjas

Danguolė Steponavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Kristina Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Atnaujinta 2020-05-27


Mokyklos vaiko gerovės komisija 2019-2020 m. m. 

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė

Milda Bernotienė, pradinio ugdymo pedagogė – komisijos sekretorė

Laura Baltrimavičienė, socialinė pedagogė

Airinė Gailiūnienė, psichologė

Irena Gritėnienė, specialioji pedagogė, logopedė

Jūratė Trukšaninienė, mokinių tėvų atstovė

Atnaujinta 2019-09-18


Profesinio orientavimo vykdymo mokykloje darbo grupė 2019-2020 m. m.

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės koordinatorė

Laura Baltrimavičienė, socialinė pedagogė – darbo grupės vadovė

Inga Dūdienė, anglų kalbos mokytoja

Airinė Gailiūnienė, psichologė

Sigita Juknienė, pradinio ugdymo mokytoja

Atnaujinta 2019-09-18


Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Danguolė Svirskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės vadovė

Sigita Juknienė, pradinio ugdymo mokytoja

Rūta Juškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Asta Vancevičienė, gamtos mokslų mokytoja

Valentina Zujevaitė, istorijos mokytoja

Atnaujinta 2019-09-18


Komentavimo galimybė išjungta.