Testavimo rezultatai

Nuo 2013 m. mokyklos mokiniai atlieka Nacionalinio egzaminų centro parengtus standartizuotus testus.

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Testai sudaryti laikantis nustatytų proporcijų pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus ir objektyviai išsiaiškinti, ar jie atitinka pasiekimus, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.

Kviečiame susipažinti su mokyklos standartizuotų testų rezultatais:

2019 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2019 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2019 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2019 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2018 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2018 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2018 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2018 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2017 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2017 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2017 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2017 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2016 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2016 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2016 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2016 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2015 m. 4 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)

2015 m. 8 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)


2014 m. 4 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)

2014 m. apibendrinta 4 klasės lyginamoji informacija apie šalies ir mokyklos standartizuotų testų ir mokinių klausimynų rezultatus (*.pdf)

2014 m. 8 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)

2014 m. apibendrinta 8 klasės lyginamoji informacija apie šalies ir mokyklos standartizuotų testų ir mokinių klausimynų rezultatus (*.pdf)


2013 m. 4 kl. mokinių rezultatai  (*.pdf)

2013 m. 8 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)


Komentavimo galimybė išjungta.