Testavimo rezultatai

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Per kelerius metus numatoma pasikeisti NMPP vykdymą. Nuo 2018–2019 m. m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Naująją NMPP vykdymo versiją, kurią trumpai vadiname el. NMPP, planuojame iki galo įdiegti nuo 2021 m. Numatome, kad bus naudojamos pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyko 2019 m. gegužės mėn.


2019 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2019 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2019 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2019 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2018 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2018 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2018 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2018 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2017 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2017 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2017 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2017 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2016 m. 2 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2016 m. 4 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2016 m. 6 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)

2016 m. 8 klasės mokinių rezultatai (*.pdf)


2015 m. 4 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)

2015 m. 8 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)


2014 m. 4 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)

2014 m. apibendrinta 4 klasės lyginamoji informacija apie šalies ir mokyklos standartizuotų testų ir mokinių klausimynų rezultatus (*.pdf)

2014 m. 8 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)

2014 m. apibendrinta 8 klasės lyginamoji informacija apie šalies ir mokyklos standartizuotų testų ir mokinių klausimynų rezultatus (*.pdf)


2013 m. 4 kl. mokinių rezultatai  (*.pdf)

2013 m. 8 kl. mokinių rezultatai (*.pdf)


Komentavimo galimybė išjungta.