Logopedas

Logopedo funkcijos

1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir juos šalina.

2. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas ir jas taiko.

3. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

5. Rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

6. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Specialiosios pedagogės, logopedės Irenos Gritėnienės darbo grafikas (217 kab.)

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
7.45 – 15.457.45 – 15.457.45 – 15.457.45 – 15.457.45 – 14.50


Komentavimo galimybė išjungta.