Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, pavaduotojas (-ai) ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų sąrašas

Komentavimo galimybė išjungta.