Specialusis pedagogas

 Specialiojo pedagogo funkcijos

1. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

2. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą, mokymo priemones bei pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.

3. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

4. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.

5. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Specialiosios pedagogės, logopedės Irenos Gritėnienės darbo grafikas (217 kab.)

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
7.45 – 15.457.45 – 15.457.45 – 15.457.45 – 15.457.45 – 14.50

Specialiosios pedagogės Ingos Žukienės darbo grafikas

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
8.00 – 15.008.00 – 13.39

(atnaujinta 2016-09-09)


Komentavimo galimybė išjungta.