Kviečiame paaukoti 2 procentus

Gerb. mokytojai, mokyklos darbuotojai, mokinių tėveliai ir visi, neabejingi mūsų mokyklai,

nuoširdžiai dėkojame Jums už suteiktą paramą. Prašytume ir šiemet paremti mūsų mokyklą.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti Žeimių mokyklai – daugiafunkciam centrui, reikia iki gegužės 1 d. užpildyti specialią formą FR 0512 (prašymą). Prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais:

1.centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu interneto svetainėje https://deklaravimas.vmi.lt ;

2. įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui (Vasario 16-osios g. 1, Jonava);

3. atsiųstas paštu.

Prašymo blankus galite gauti mokykloje.

VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriu.

Jei pagal GPMĮ nuostatas privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Forma pildoma didžiosiomis spausdintomis raidėmis, joje reikia įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo – Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro – kodą: 290304250.

Tikimės jūsų paramos. Dėkojame už palaikymą ir supratimą. 

2 procentų pajamų mokesčio paramos lėšų panaudojimas 2018, 2019 m.

Komentavimo galimybė išjungta.