„Savu keliu“

2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m.  mokyklos bendruomenė dalyvauja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programoje „Savu keliu.

Programos paskirtisįgalinti mokyklos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

Programos įgyvendinime dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: 1–10 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti mokykloje dirbantys darbuotojai bei socialiniai partneriai. Programos temos ir užsiėmimų formos yra pritaikytos vaikų amžiui, kūrybiškos, inovatyvios.

Programoje naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, vaidmeniniai, komandiniai žaidimai, darbas grupėse, porose ir kiti metodai bei technikos.


2019 m. spalio 18 d. vyko mokymai „Įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“. Mokymuose dalyvavo 19 pedagogų.


2020 m. lapkričio 20 d. mokyklos socialinė pedagogė dalyvavo nuotoliniame seminare „Psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programa „Savu keliu“ specialiųjų ugdymosi poreikių modulis“. Lektorės Rasa Kulevičienė ir Sandra Valantiejienė pristatė mokomąją medžiagą apie darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.


1-10 klasių vadovai veda klasių valandėles (iš viso per mokslo metus 10-11 užsiėmimų), kurių metu mokiniai sužino apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį fizinei bei psichinei sveikatai, lavina bendravimo bei socialinius įgūdžius, stiprina pasitikėjimą savimi, mokosi valdyti emocijas. Visi programos dalyviai yra aprūpinti padalomąja medžiaga: mokytojai-metodinėmis knygomis, mokiniai-pratybų sąsiuviniais.


Mokyklos socialinė pedagogė veda individualius programos „Savu keliu“ užsiėmimus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Užsiėmimams naudojama specialiai tam pritaikyta metodinė medžiaga, mokiniai pildo pratybų sąsiuvinius, atlieka įvairias kūrybines užduotis pagal savo gebėjimus, taip lavindami bendravimo įgūdžius, mąstymą, ugdydami saviraišką bei pasitikėjimą savimi.


Komentavimo galimybė išjungta.