„Zipio draugai“

2010-2011 mokslo metais 21 Žeimių vidurinės mokyklos pirmokas, vadovaujamas mokytojos Marytės Bisigirskienės, dalyvauja tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“, kurios  tikslas – siekti geresnės emocinės vaikų savijautos, ugdyti gebėjimus, padedančius įveikti socialinius bei emocinius sunkumus. Sėkmingai įgyvendinus programą, pirmokams bus įteikti diplomai.

Daugiau apie programą www.vaikolabui.lt


2011-2012 mokslo metais 16 Žeimių pagrindinės mokyklos pirmokų dalyvauja tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“. Ši tarptautinė programa siekia pagerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Programa „Zipio draugai” moko vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, pasakyti tai, ką norisi pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį. Apibendrinant, programa moko įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su savo jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti.

Programą „Zipio draugai“ pasirengusi vesti pradinio ugdymo mokytoja Jūratė Smailienė, kuri yra išklausiusi įvadinį seminarą. Klasės valandėlių metu vaikams per vienerius mokslo metus bus pravestos 24 programos valandėlės, kurios vyksta kartą per savaitę. Kiekvienos valandėlės trukmė – 45 minutės. Zipio valandėlės vaikams nenuobodžios – jie kalbasi, piešia, vaidina, žaidžia bendravimo žaidimus ir kaupia dvasinį atsparumą įvairioms gyvenimo negandoms. Sėkmingai įgyvendinus programą, pirmokams bus įteikti diplomai.


2012-2013 m. m. priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“.

Ši programa – tai naujas būdas lavinti vaikų įgūdžius, įveikti kasdienio gyvenimo sunkumus. Įveikimo teoriją, kuria pagrįsta programa, galima pavadinti „socialine-ekologine“. Pagrindinis „Zipio draugų“ tikslas – mokyti vaikus įvairių sunkumų įveikimo būdų, taip pat ugdyti gebėjimą padėti kitiems ir juos palaikyti. Pagalba, pagarba, atjauta ir bendradarbiavimas šioje programoje laikomi svarbiausiomis vertybėmis.


2014-2015 m. m. tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“ dalyvauja 1-2 jungtinės klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Sigitos Juknienės.

Ši programa vienija tėvus, vaikus ir mokytojus. Valandėlių metu mokiniai mokosi bendrauti, klausytis, ieškoti pagalbos, reikšti savo mintis.


2017-2018 mokslo metais keturiolika Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“. Programą veda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Steponavičienė.

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.


2018-2019 m. m. tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“ dalyvauja septyniolika Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių. Programą veda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Steponavičienė.

Ugdytiniai mokomi įveikti atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.


2019-2020 m. m. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdoma tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. Programą veda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Steponavičienė.

Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams, padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.


2020-2021 m. m. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdoma  tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programoje dalyvauja 13 ugdytinių. Ugdytiniai mokomi įveikti kasdienius emocinius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Taip pat mokomi empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti, nesileisti būti patyčių aukomis ir patiems netapti priekabiautojais.

Programą veda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Steponavičienė.


 

 

Komentavimo galimybė išjungta.