Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis

Gamtos ir technologijų mokslams mokyti įsigytos mokymo priemonės ir įranga naudojama ugdymo procese.

Biologijos mokytoja Asta Vancevičienė 10 klasėje vedė pamoką „Dirvožemis“, kurią stebėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Svirskienė.

1-4 klasėse organizuoti tiriamieji darbai pasaulio pažinimo pamokose. Pamokas stebėjo direktorė Dijana Vazgienė.

Pasaulio pažinimo pamokos

Projekto svetainė


Komentavimo galimybė išjungta.