Mokyklos pasiekimai 2012 m.

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai
(mokinio vardas, pavardė)

Mokytojo v., pavardė

Rezultatas

Projektinė veikla
1.Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“1 kl.Jūratė Smailienė
2.Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“PUGJolanta Jakštienė
3.Ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“2, 3 klasės
Marytė Bisigirskienė
Sigita Juknienė
4.Ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“2 klasėJūratė Smailienė
5.Prevencijos programa „Gyvai“6 klasėInga Dūdienė
6.Projektas „Mokyklos sėkmė-veiksminga mokinių savivalda“20 mokinių (7-9 kl.)
Asta Vancevičienė
7.Projektas „Drąsinkime ateitį“
8-10 kl. mokiniaiAsta
Vancevičienė
8.Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa 1-4 klasių mokiniams „Antrasis žingsnis“
1 klasė
3 klasė
Liuba Jonaitienė
Marytė Bisigirskienė
9.Vaikų socializacijos programa „Sveiki ir draugiški“ 1-10 kl. Laura Baltrimavičienė
10.Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“Edita Gerulaitienė
11.Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime“ 1-10 kl. Elena Vojevuckaitė
12.Projektas „Vokiečių kalba su Hans Hanse priešmokykline grupe“ PUGErika Vaitkevičienė
Tarptautiniai konkursai
1.Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“
34 mokiniai Pradinio ugdymo mokytojos,
Antanina Koirienė
Rajono dešimtukuose:
Aurėja Lėgėtavičiūtė (1 kl. ) – 8 vieta, Paulina Mickevičiūtė (5 kl.) – 3 vieta, Matas Puikys (9 kl.) – 4 vieta; Karolina Barišauskaitė (9 kl.) – 8 vieta
2.Tarptautinis IT konkursas „Bebras“6-8 klasių mokiniai (dalyvavo 17 mokinių)Edita
Gerulaitienė
VU matematikos ir informatikos instituto padėkos; rajono dešimtukuose Paulina Mickevičiūtė (6 kl.) – 10 vieta, Ugnė Jankovska (8 kl.) – 8 vieta
3.„Kalbų Kengūra 2012“
(lietuvių k.)
Lukas Boreišis 5 kl.
Edvinas Butkus 5 kl.
Greta Jusaitė 5 kl.
Skaistė Rokaitė 5kl.
Viktorija Gutauskaitė 6 kl.
Dovilė Grajauskaitė 6 kl.
Rūta Juškienė Padėkos
4. „Kalbų Kengūra 2012“
(anglų k.)
Greta Barišauskaitė 6 kl.
Dovilė Grajauskaitė 6 kl.
Viktorija Gutauskaitė 6kl.
Ugnė Jankovska 7kl.
Ignas Grigaliūnas 8b kl.
Ignas Danilevičius 8b kl.
Inga Dūdienė
Dovilė Vireikytė
Padėkos
5.Natalijos Kazakovos kompiuterių mokyklos organizuotas tarptautinis kompiuterių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija 2012“
4, 6,10 kl. mokiniai Sigita Juknienė
Edita Gerulaitienė
Padėkos
Respublikiniai konkursai
1.Kelionių agentūros „Krantas Travel“ konkursas
„Geriausia geografų klasė“
1 – 4 klasės Marytė Bisigirskienė,
Sigita Juknienė,
Liuba Jonaitienė
Diplomai, metinė žurnalo „Nacional Geopraphic Lietuva“ prenumerata“,
3 kl. mokiniai tapo geriausia geografų klase ir laimėjo kelionę į Švediją.
2.Respublikinis moksleivių meninio skaitymo konkursas Kauno Maironio literatūros muziejuje Lukas Gumauskas 8 kl.
Žilvinas Šuliokas 8 kl.
Ramutė Dailidienė Lukas Gumauskas – laureatas
3.PZU Lietuva gyvybės draudimo organizuotas konkursas „ Piešiu šeimos vasarą“ 3 klasė Marytė Bsigirskienė Vitaminų pakuotės
4.VĮ ,, Kauno regiono keliai“ organizuotas kūrybinis konkursas „Sukurkime atšvaitą“
1, 3 klasės Liuba Jonaitienė,
Marytė Bisigirskienė
5.Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Gandrus pasitinkant“
2-3 klasėsMarytė Bisigirskienė,
Sigita Juknienė,
Knygelės
6.Akcija. Nedelsk „Tūkstantis gervelių“ Mokinių tarybaAsta VancevičienėPadėka
7.Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom 2012“ Viktorija Gutauskaitė 6 kl.
Dovilė Grajauskaitė 6 kl.
Karina Prochorenkaitė 6 kl.
Arnas Koncevičius 7 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 7 kl.
Rūta Juškienė
Elena Vojevuckaitė
Rajoniniai renginiai
1. Rajoninė viktorina 3 klasės mokiniams
,,Miškas – mano svajonių namai“


3 klasės komandaMarytė BisigirskienėPadėka, ąžuoliukas, tuja
2. 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) olimpiadaPaulina Mickevičiūtė 5 kl.
Dovilė Grajauskaitė 6 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 7 kl
Ignas Danilevičius 8b
Rūta Juškienė
Elena Vojevuckaitė
3.9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) olimpiadaMatas Puikys 9 kl. Elena Vojevuckaitė
4.Rajono 5- 12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, skirtas Maironio jubiliejinėms metinėms paminėti
Lukas Gumauskas 7 kl.
Ignas Danilevičius 8b kl.
Ramutė DailidienėPadėkos
5.Rajono 6- 7 klasių mokinių užsienio (rusų) kalbos meninio skaitymo konkursas, skirtas S. Maršako 125- osioms gimimo metinėms paminėti Paulius Ružinas 6 kl. Elena Vojevuckaitė Padėka
6.Jonavos r. 1-4 klasių mokinių raiškaus skaitymo konkursas „Skambėk, gimtasis žodi !“Austėja Dobilaitė 4 kl.
Eisvinas Pagrandis 4 kl.
Liuba JonaitienėAustėja Dobilaitė – 3 vieta
7. Rajono 3-4 klasių mokinių konferencija
„Mes –savo krašto paukščiai“
Vismantė Petrusevičiūtė 3kl.
Deimantė Penkauskaitė 3 kl.
Austėja Narkevičiūtė 3 kl.
Milda Sakalauskaitė 4 kl.
Evelina Lipinskaitė 4 kl.
Samanta Šneliūtė 4 kl.
Sigita Juknienė
Liuba Jonaitienė
Padėkos
8. Piešinių konkursas „Mano žalioji planeta“
1-3 klasės Jūratė Smailienė
Marytė Bisigirskienė
Sigita Juknienė
9.Rajoninė matematikų olimpiadaUgnė Jankovska 7 kl. Antanina Koirienė
10.Vokiečių kalbos olimpiada
Viktorija Čiulkevičiūtė 7 kl.
Meda Levinskaitė 7 kl.
Inga Dūdienė
11.Rajoninė 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“
Viktorija Gutauskaitė 6 kl.
Dovilė Grajauskaitė 6 kl.
Aistis Taraškevičius 6 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 7 kl.
Ugnė Jankovska 7 kl.
Ignas Danilevičius 8b kl.
Danguolė Svirskienė
12.Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 5–6 klasių mokinių konkursas „Laisvės kovos Lietuvoje XX a.“ Greta Barišauskaitė, 6 kl.,
Dovilė Grajauskaitė, 6 kl.,
Viktorija Gutauskaitė, 6 kl.,
Karina Prochorenkaitė, 6 kl.,
Aistis Taraškevičius, 6 kl.
Valentina Zujevaitė Dovanos,
knyga
13.Jonavos PPT organizuotas atvirukų konkursas „Su meile šiaurei“

Dominykas Zaščiurinskas
9 kl.
Edita GerulaitienėPadėka
Sportinės varžybos
1.2012 m. Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos rudens kroso varžybos Irma Daukentytė 9 kl.
Inga Kirslytė 10 kl.
Eligijus Sonda 6 kl.
Mindaugas Meiliūnas 9 kl.
Lukas Gumauskas 8 kl.
Živilė Jefimenkė2 vieta
2.2012 m. Jonavos rajono mokinių olimpinio festivalio kaimo BUM mergaičių kvadrato varžybos

5-6 kl. komandaŽivilė Jefimenkė 1 vieta
3.2012m. Jonavos rajono mokinių olimpinio festivalio kaimo BUM berniukų kvadrato varžybos

5-6 klasių komandaŽivilė Jefimenkė 4 vieta
4.Jonavos r. mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių BUM pradinių klasių (2002 m. gim. ir jaun.) kvadrato varžybos

3-4 kl. mokinių komandaSigita Juknienė 2 vieta
5.Jonavos r. mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 4 ir žemesnių klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos
3 – 4 klasėsSigita Juknienė
Liuba Jonaitienė
1 vieta
6.Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 4 ir žemesnių klasių zoninės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
3-4 klasėsSigita Juknienė
Liuba Jonaitienė
2 vieta
7.Jonavos r. mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 5-6 klasių „ Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos 5-6 klasės Rūta Stepaitytė3 vieta
8.2012 m. Jonavos miesto mokinių aerobinės gimnastikos kalėdinės varžybos
Trejetas (Ugnė Šneliūtė, Austėja Dobilaitė, Samanta Šneliūtė)
Šešetas ( Gabija Petrauskaitė, Danielė Sedelskytė, Meda Levinskaitė, Kamilė Bukauskaitė, Karina Prochorenkaitė, Monika Astrauskaitė)
Živilė Jefimenkė
3 vieta

Komentavimo galimybė išjungta.