Mokyklos pasiekimai 2010-2011 m. m.

Mokinių pasiekimai mokykloje 2010-2011 m. m.

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai
(mokinio vardas, pavardė)

Mokytojo v., pavardė

Rezultatas

Projektinė veikla
1.Etwinning projektas
“Discover countries through letters“
Matas Puikys 8b kl.
Raimundas Andriūnas 8b kl.
Virmantas Petrusevičius 8b kl.
Simona Jastžemskytė 8b kl.
Margarita Narkevičiūtė 8b kl.
Lukas Stepšys 8b kl.
Viktorija Maželytė 8b kl.
Leonora Večkienė
2.Projektas „Drąsinkime ateitį“5-12 kl. mokiniaiAsta Vancevičienė,
Valentina Zujevaitė,
Danguolė Svirskienė
3.Projektas „Mokyklos sėkmė
- veiksminga mokinių savivalda“
22 mokiniai
6-8 klasių mokiniai
Asta Vancevičienė
4.Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa
„Zipio draugai“
20 pirmos klasės mokiniųMarytė Bisigirskienė
Tarptautiniai konkursai
1.Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“
(1-12 kl.) 35 mokiniaiS. Juknienė
L. Jonaitienė
J. Smailienė
M. Bisigirskienė
A. Koirienė
Geriausi rajone:
Simona Bukauskaitė,
Vestina Sokolovaitė,
Šarūnas Stankevičius,
Urtė Bukauskaitė,
Žygimantas Alenskas,
Karolina Barišauskaitė
2.Tarptautinis anglų kalbos on-line
konkursas „AMBERSTAR”
Benas Puikys 6 kl.
Žilvinas Šuliokas 6 kl.
Ignas Danilevičius 7b kl.
Ignas Grigaliūnas 7b kl.
Virmantas Petrusevičius 8b kl.
Matas Puikys 8b kl.
Raimundas Andriūnas 8b kl.
Urtė Bukauskaitė 10 kl.
Giedrius Leonavičius12 kl.
L. Večkienė
3.Tarptautinis epistolinio rašinio konkursas
„Medžio laiškas žmogui“
Simona JastžemskytėRamutė DailidienėII laipsnio diplomas
4.Tarptautinis IT konkursas „Bebras“19 mokiniųEdita
Gerulaitienė
Respublikiniai konkursai
1.Respublikinis Č.Kudabos geografijos konkursasViktorija Čiulkevičiūtė 6 kl.
Urtė Bukauskaitė 10 kl.
Danguolė Svirskienė
2.Respublikinis lietuvių kalbos diktanto konkursas
„Raštingiausias pradinukas 2011“
Paulina Mickevičiūtė 4 kl. Jūratė
Smailienė
3.Respublikinis vertimų ir iliustracijų
konkursas “Tavo žvilgsnis“
Meda Levinskaitė 6 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 6 kl.
Ugnė Jankovska 6 kl.
Gabija Petrauskaitė 6 kl.
Ignas Danilevičius 7b kl.
Skaistvilė Narkevičiūtė 7b kl.
Leonora Večkienė
4.Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“1-12 kl. Valentina Zujevaitė,
Danguolė Svirskienė
Padėkos raštas
5.Respublikinis SWEDBANK organizuotas
taupyklių konkursas.
33 mokiniai (PUG, 1-4 kl.) Jolanta Jakštienė,
Marytė Bisigirskienė,
Sigita Juknienė,
Liuba Jonaitienė,
Jūratė Smailienė
Gauti ženkliukai
(3 darbai pateko į II turą)
6.Respublikinė akcija „Savaitė be patyčių“1-12 kl.Danguolė Svirskienė,
Inga Dūdienė,
Jolanta Jakštienė
Padėka
7.Respublikinis piešinių konkursas
„Koks yra karys“
Rūta Lankelytė 8a kl.
Viktorija Maželytė 8b kl.
Skaistvilė Narkevičiūtė 8b kl.
Vincė Pranienė
8.Respublikinis piešinių konkursas
„Amžinai gyva atmintis“
Greta Barišauskaitė 8a kl.
Skaistvilė Narkevičiūtė 8b kl.
Gabrielė Klezytė 12 kl.
Vincė
Pranienė
9.Respublikinis moksleivių
meninio skaitymo konkursas
Kauno Maironio literatūros muziejuje
Ignas Danilevičius 7b kl. Ramutė DailidienėLaureatas
10.Dalyvavimas šalies mokinių turizmo akcijoje
„Mes – Lietuvos turistinis taškas!“
Simona Bukauskaitė 12 kl.
Gabrielė Klezytė 12 kl.
Laura Levinskaitė 12 kl.
Dovilė Šuliokaitė 12 kl.
Raimondas Andriūnas 8b kl.
Viktorija Maželytė 8b kl.
Virmantas Petrusevičius 8b kl.
Matas Puikys 8b kl.
Lukas Stepšys 8b kl.
Deimantė Velykytė 8b kl.
Karolina Gumuliauskaitė7b kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 6 kl.
Ugnė Jankovska 6 kl.
Valentina ZujevaitėLJTC diplomas ir dovana kompasas
11.Dalyvavimas Europos komisijos
atstovybės Lietuvoje organizuotame
Europos egzamine, skirtame paminėti
Europos dieną.
12 kl. mokiniųValentina Zujevaitė
12.Respublikinė ikimokyklinių ir
priešmokyklinių ugdymo įstaigų
olimpinė diena
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
10 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikųJolanta
Jakštienė
Padėkos raštas ir suvenyras
Rajoniniai renginiai
1. Rajono plakatų konkursas
„Saugi vasara“
Ignas Ivaškevičius 1 kl.
Kamilė Trukšaninaitė 1 kl.
Austėja Narkevičiūtė 2 kl.
Sigita Juknienė,
Marytė Bisigirskienė
Padėka
2. Jonavos rajono pradinių klasių mokinių
,,Šviesoforo“ konkurso II turas
1-4 kl. mokinių komandaLiuba Jonaitienė
3.Rajoninis 3-ų kl. mokinių teisinių žinių
konkursas „Būk saugus“
Austėja Dobilaitė 3 kl.
Evelina Lipinskaitė 3 kl.
Milda Sakalauskaitė 3 kl.
Samanta Šneliūtė 3 kl.
Dinas Imbrasas 3 kl.
Liuba Jonaitienė1 vieta
4.Jonavos rajono III-IV klasių
mokinių dailyraščio konkursas
Karolina Mikalauskaitė 3 kl.
Greta Jusaitė 4 kl.
Liuba
Jonaitienė,
Jūratė
Smailienė
Padėka ir atminimo dovanos
5.Jonavos rajono 1-4
klasių mokinių raiškiojo skaitymo
konkursas ,,Skambėk, gimtasis žodi“
Austėja Dobilaitė 3 kl. Liuba
Jonaitienė
3 vieta
6.Jonavos rajono konkursas
2-ų klasių mokiniams
,,Rašysena 2010“
Ugnė Šneliūtė 2 kl. Sigita
Juknienė
Padėka
7.Rajoninė 5-12 kl. mokinių
matematikos olimpiada
Ugnė Jankovska 6 kl.
Raimondas Andriūnas 8b kl.
Urtė Bukauskaitė 10 kl.
Antanina Koirienė
8.Jonavos rajono 10 klasių
anglų kalbos olimpiada
Urtė Bukauskaitė 10 kl. Leonora Večkienė
9.Rajono 8 klasių anglų
kalbos olimpiada
Virmantas Petrusevičius 8b kl.
Matas Puikys 8b kl.
Leonora Večkienė
10.Geografijos olimpiada
„Žemė – melsvoji planeta“
II etapas
Karolina Zabrodinaitė 9 kl.
Viktorija Ptrusevičiūtė 9 kl.
Urtė Bukauskaitė 10 kl.
Vincė Pranienė,
Danguolė Svirskienė
11.Jonavos rajono mokinių
istorijos olimpiada
Simona Bukauskaitė 12kl.
Dovilė Šuliokaitė 12 kl.
Valentina Zujevaitė
12.Mokinių meninio skaitymo konkursasLukas Gumauskas 6 kl.
Ramutė Dailidienė1 vieta
Ignas Danilevičius 7 kl.
13.Jonavos rajono mokinių
lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Urtė Bukauskaitė 10 kl.
Viktorija Petrusevičiūtė 9 kl.
Matas Puikys 8b kl.
Ugnė Jankovska 6 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 6 kl.
Dovilė Gajauskaitė 5 kl.
Ramutė Dailidienė,
Rūta Juškienė,
Elena Vojevuckaitė
14.Rajoninis 6-12 kl.
vokiečių kalbos projektas
konkursas “Dainuojame
vokiškai“
Meda Levinskaitė 6 kl.
Ugnė Jankovska 6 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 6 kl.
Leonora
Večkienė,
Inga Dūdienė,
Erika Petrošienė
15.Epistolinio rašinio konkursas „Medžio laiškas žmogui“Simona JastžemskytėRamutė DailidienėI vieta
16.Jonavos krašto muziejaus
organizuota piešinių paroda
„Duona mūsų gyvenime“
50 darbųMarytė
Bisigirskienė,
Vincė Pranienė
17.Jonavos krašto muziejaus
organizuota piešinių paroda
„Piešiu Lietuvą“,
skirta Kovo 11-ajai
6 darbaiVincė
Pranienė
18.Jonavos rajono 5–8 kl.
mokinių istorijos olimpiada
Dovilė Grajauskaitė 5 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 6 kl.
Ugnė Jankovska 6 kl.
Andrius Stanislovaitis 7b kl.
Matas Puikys 8b kl.
Valentina Zujevaitė
19.Rajoninis ikimokyklinio ugdymo įstaigų,
pradinių, pagrindinių mokyklų
priešmokyklinių klasių šaškių turnyras
“Baltieji pradeda...”
Ugnė Jakutytė PUG
Gabrielius Vasiliauskas
Jolanta
Jakštienė
III vieta
Sportinės varžybos
1.Jonavos rajono mokinių olimpinio
festivalio kaimo BLM 3-4 klasių
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos
4 kl. mokiniai:
Skaistė Rokaitė,
Jūratė
Smailienė
3 vieta
Edvinas Butkus,
Eligijus Sonda
Reda Mickevičiūtė
Paulina Mickevičiūtė
Ignas Jasinskas
Deividas Toločka
Paulius Toločka
Greta Jusaitė
Gabrielė Jociūtė
Ernestas Snitka
Roberta Mickevičiūtė
Rimas Meiliūnas
Lukas Orlauskas
2.Jonavos rajono mokinių
olimpinio festivalio kaimo
vietovių kvadrato varžybos
4 kl. mokiniai:
Edvinas Butkus
Jūratė Smailienė3 vieta
Eligijus Sonda
Reda Mickevičiūtė
Paulina Mickevičiūtė
Deividas Toločka
Paulius Toločka
Greta Jusaitė
Gabrielė Jociūtė
Ernestas Snitka
Roberta Mickevičiūtė
Lukas Orlauskas
3.Jonavos rajono mokinių
rudens krosas
Karina Ledzinskaitė 5 kl.Rūta Stepaitytė
Henrikas Stučinskas
Gintarė Dukentytė 5 kl.
Gabija Ledzinskaitė 7b kl.
Modesta Kacevičiūtė 6 kl.
Donatas Mačiulis 5 kl.
Augustinas Abramavičius 5 kl.
Mindaugas Meiliūnas 7b kl.
Lukas Gumauskas 6 kl.2 vieta
Raimondas Meiliūnas 8a kl.
Justas Jankauskas 9 kl.
Tomas Toločka 10 kl.3 vieta
Vylintas Ledzinskas 10 kl.
Jovydas Mačikūnas 12 kl. 2 vieta
4.Jonavos rajono olimpinio
festivalio kaimo mokyklų
lengvosios atletikos
varžybos
Gabija Klezytė 12 kl.Rūta Stepaitytė
Henrikas Stučinskas
Gabija Ledzinskaitė 7b kl.
Gintarė Kornušenkaitė 12 kl.
Tomas Toločka 10 kl.
Mindaugas Meiliūnas 7b kl.
Raimondas Meiliūnas 8a kl.
Jovydas Mačikūnas 12 kl.
Justas Jankauskas 9 kl.
5.Jonavos rajono kaimo
mokyklų (mergaičių)
krepšinio taurės varžybos 3x3
Ingrida Škeliovaitė 8b kl.Karolina Zabrodinaitė 9 kl.
Viktorija Petrusevičiūtė 9 kl.
Urtė Bukauskaitė 10 kl.
Karolina Zabrodinaitė 9 kl.
6.Jonavos rajono kaimo
mokyklų (berniukų)
krepšinio taurės varžybos 3x3
Tomas Toločka 10 kl.Henrikas Stučinskas
Justas Jankauskas 9 kl.
Vylintas Ledzinskas 10 kl.
7.Jonavos r. mokinių
olimpinio festivalio kaimo
vietovių virvės traukimo
varžybos
Jovydas Mačikūnas 12 kl.Henrikas Stučinskas2 vieta
Mantas Jankauskas 12 kl.
Justas Jankauskas 9 kl.
Vismantas Ledzinskas 12 kl.
Vytenis Grigaliūnas 12 kl.
Tomas Toločka 10 kl.
Martynas Zabrodinas 9 kl.
Justinas Lepinskas 12 kl.
Šarūnas Stankevičius 12 kl.
Vylintas Ledzinskas 10 kl.
8.Jonavos rajono mokinių
lengvosios atletikos
pavasario krosas
Karina Ledzinskaitė 5 kl.Rūta Stepaitytė
Henrikas Stučinskas
Monika Astrauskaitė 6 kl.
Gintarė Dukentytė 5 kl.
Evelina Vasiliauskaitė 7b kl.
Gabija Ledzinskaitė 7b kl. 1 vieta
Irma Daukentytė 7a kl.
Agnė Astrauskaitė 9 kl.
Donatas Mačiulis 5 kl.
Tautvydas Jocius 6 kl.
Augustinas Abramavičius 5 kl.
Justas Jankauskas 9 kl.
Tomas Toločka 10 kl.
Jovydas Mačikūnas 12 kl.
9.Jonavos rajono mokinių
olimpinio festivalio kaimo
vietovių kvadrato varžybos
Benas Puikys 6 kl.Henrikas Stučinskas
Lukas Gumauskas 6 kl.
Tautvydas Jocius 6 kl.
Augustinas Abramavičius 5 kl.1 vieta
Donatas Mačiulis 5 kl.
Tomas Sedelskis 5 kl.
Žilvinas Šuliokas 6 kl.
Paulius Ružinas 5 kl.
Mindaugas Meiliūnas 7b kl.
Aistis Taraškevičius 5 kl.
10.Jonavos rajono mokinių
olimpinio festivalio kaimo
BLM 5-6 klasių „Drąsūs,
stiprūs, vikrūs“
varžybos
Benas Puikys 6 kl.Henrikas Stučinskas
Rūta Stepaitytė
Lukas Gumauskas 6 kl.
Tautvydas Jocius 6 kl.3 vieta
Augustinas Abramavičius 5 kl.
Donatas Mačiulis 5 kl.
Tomas Sedelskis 5 kl.
Žilvinas Šuliokas 6 kl.
Paulius Ružinas 5 kl.
Monika Astrauskaitė 6 kl.
Viktorija Čiulkevičiūtė 6 kl.
Karina Prochorenkaitė 5 kl.
Gintarė Daukentytė 5 kl.
Karina Ledzinskaitė 5 kl.
Agnė Mickevičiūtė 6 kl.
Kamilė Bukauskaitė 5 kl.
Giedrė Kšivickaitė 5 kl.

Komentavimo galimybė išjungta.