Mokyklos muziejus

Mokyklos muziejaus profilis – Žeimių mokyklos istorija ir etnografijos seklyčia.

2006 m. birželio 2 d. mokyklos 410 – ųjų metinių proga atidarytas mokyklos istorijos muziejus. Muziejaus įkūrimu rūpinosi kraštotyrininkai R.Tarasevičienė, A.Narkevičius ir mokyklos direktorė D.Vazgienė.

 

Mokyklos istorijos muziejaus ekspozicija:

 • Aplankykime Žeimius. (Stende pateikiama trumpa Žeimių miestelio istorija, lankytinų vietų, stogastulpių, paminklų, veikiančio ir išnykusių dvarų, koplytėlių, bažnyčios ir kt. nuotraukos).
 • Iš mokyklos istorijos.( Stende pateikiama trumpa mokyklos istorija, nuotraukos).
 • Juozapas Martinaitis. Marija ir Jonas Garbšiai. (Juozapas Martinaitis – pirmasis oficialus Žeimių pradžios mokyklos mokytojas, mokęs vaikus lietuvių kalba. (1919 m).  Pateikiama trumpa biografija, šeimos nuotraukos). (1936-1941 m. Žeimių mokykloje dirbo mokytojas Jonas Garbšys, raudonųjų aktyvistų nužudytas 1941 m. birželio 14 d. Eksponuojamos šeimos nuotraukos, J.Garbšio asmeniniais daiktai: knygos, dienoraštis, rožančius, rašalinė).
 • Direktoriai.(Nuo 1945 m iki 2007 m. mokykloje dirbo 11 direktorių. Nuotraukos).
 • Mokykla jais didžiuojasi. (Nuotraukų stendas buvusių mokinių, baigusių mokyklą aukso medaliu ar su pagyrimu, taip pat  garsinantys savo kraštą savo darbais ir pasiekimais).
 • Abiturientai. ( Nuotraukos.  Išleista 54 abiturientų laida.)
 • Švenčių, susitikimų akimirkos. (Nuotraukos).

Muziejuje taip pat eksponuojama:

 • Atsiliepimų knyga.
 • Simbolinis abiturientų raktas su atžymomis.
 • Mokyklos metraščiai.
 • Mokyklos knyga „Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla“
 • Mokytojų ir mokinių kūrybiniai darbai.
 • Leidiniai, kuriuose publikuojami mokytojų ir mokinių darbai.
 • Mokyklos vėliava.
 • Gautos dovanos, suvenyrai.
 • Buvusio mokyklos direktoriaus I.Valeravičiaus (a.a.) akvarelės darbai.
 • Pirmasis mokyklos kompiuteris ir kt.

Muziejuje vyksta būrelių užsiėmimai, priimami svečiai, vedamos diskusijos, rengiamos mokinių ir mokytojų darbų parodėlės.

Komentavimo galimybė išjungta.