Mokyklos muziejus

Mokyklos muziejaus profilis – Žeimių mokyklos istorija ir etnografijos seklyčia.

2006 m. birželio 2 d. mokyklos 410 – ųjų metinių proga atidarytas mokyklos istorijos muziejus. Muziejaus įkūrimu rūpinosi kraštotyrininkai R.Tarasevičienė, A.Narkevičius ir mokyklos direktorė D.Vazgienė.

 

Mokyklos istorijos muziejaus ekspozicija:

 • Aplankykime Žeimius. (Stende pateikiama trumpa Žeimių miestelio istorija, lankytinų vietų, stogastulpių, paminklų, veikiančio ir išnykusių dvarų, koplytėlių, bažnyčios ir kt. nuotraukos).
 • Iš mokyklos istorijos.( Stende pateikiama trumpa mokyklos istorija, nuotraukos).
 • Juozapas Martinaitis. Marija ir Jonas Garbšiai. (Juozapas Martinaitis – pirmasis oficialus Žeimių pradžios mokyklos mokytojas, mokęs vaikus lietuvių kalba. (1919 m).  Pateikiama trumpa biografija, šeimos nuotraukos). (1936-1941 m. Žeimių mokykloje dirbo mokytojas Jonas Garbšys, raudonųjų aktyvistų nužudytas 1941 m. birželio 14 d. Eksponuojamos šeimos nuotraukos, J.Garbšio asmeniniais daiktai: knygos, dienoraštis, rožančius, rašalinė).
 • Direktoriai.(Nuo 1945 m iki 2007 m. mokykloje dirbo 11 direktorių. Nuotraukos).
 • Mokykla jais didžiuojasi. (Nuotraukų stendas buvusių mokinių, baigusių mokyklą aukso medaliu ar su pagyrimu, taip pat  garsinantys savo kraštą savo darbais ir pasiekimais).
 • Abiturientai. ( Nuotraukos.  Išleista 54 abiturientų laida.)
 • Švenčių, susitikimų akimirkos. (Nuotraukos).

Muziejuje taip pat eksponuojama:

 • Atsiliepimų knyga.
 • Simbolinis abiturientų raktas su atžymomis.
 • Mokyklos metraščiai.
 • Mokyklos knyga „Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla“
 • Mokytojų ir mokinių kūrybiniai darbai.
 • Leidiniai, kuriuose publikuojami mokytojų ir mokinių darbai.
 • Mokyklos vėliava.
 • Gautos dovanos, suvenyrai.
 • Buvusio mokyklos direktoriaus I.Valeravičiaus (a.a.) akvarelės darbai.
 • Pirmasis mokyklos kompiuteris ir kt.

Muziejuje vyksta būrelių užsiėmimai, priimami svečiai, vedamos diskusijos, rengiamos mokinių ir mokytojų darbų parodėlės.


Muziejaus veikla 2020 m. 

Muziejaus veikla 2019 m. 

Muziejaus veikla 2018 m. 

Muziejaus veikla 2017 m. 

Muziejaus veikla 2016 m. 

Muziejaus veikla 2015 m. 

Muziejaus veikla 2014 m.

Muziejaus veikla 2013 m.

Muziejaus veikla 2010-2012 m.


Komentavimo galimybė išjungta.