Metodinė taryba

1. Danguolė Svirskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2. Liuba Jonaitienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

3. Edita Gerulaitienė – bibliotekininkė.

4. Živilė Jefimenkė – tiksliųjų, gamtos mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

5. Rūta Juškienė – kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos pirmininkė.

6. Valentina Zujevaitė – socialinių mokslų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja.

(atnaujinta 2016-09-09)


Komentavimo galimybė išjungta.