Metodinė taryba

Rūta Juškienė – kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos pirmininkė

Valentina Zujevaitė – socialinių mokslų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja

Danguolė Svirskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Liuba Jonaitienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Danguolė Steponavičienė – auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Asta Vancevičienė – tiksliųjų, gamtos mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Edita Gerulaitienė – bibliotekininkė

(atnaujinta 2018-09-18)


 

Komentavimo galimybė išjungta.