„Kalbėkimės“

2015 m. Šiuolaikinių didaktikų centras Lietuvoje įgyvendino tarptautinę alkoholio vartojimo prevencijos programą „Kalbėkimės“.

Programos tikslas – padėti pedagogams ugdyti mokinių žinias, gebėjimus ir nuostatas alkoholio prevencijos srityje: ugdyti mokinių gebėjimą suprasti žalingą alkoholio poveikį, mokytis kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir pasirinkimus, suprasti jų pasekmes, atsisakyti alkoholio ir rinktis sveiką gyvenimo būdą ir turiningą laisvalaikį.

Programos „Kalbėkimės“ metodika yra parengta Švedijos specialistų ir sėkmingai įgyvendinama Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje taip pat Estijos ir Latvijos mokyklose. Ji paremta jaunimo neformaliojo ugdymo principais, skatinančiais aktyvų jaunimo įsitraukimą, mokymąsi ir patirties ir atvirumą. Ši metodika atitinka neformaliojo ugdymo tikslus, apibrėžtus LR Jaunimo politikos pagrindų įstatyme: neformaliuoju ugdymu yra siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir bendruomenės problemas, būti aktyvia visuomenės nare, turinčia būtinas kompetencijas laimingam gyvenimui kurti.

2015-2016 m. m. vykdome programos „Kalbėkimės“ įgyvendinimą mokykloje.

Rugsėjo – lapkričio mėn. Jonavoje vyko programos „Kalbėkimės“ mokymai, kuriuose dalyvavo soc. pedagogė E. Kutkienė ir mokytoja A. Grigaliūnienė. Mokymų  tikslas – supažindinti su programa ir pasiruošti jos įgyvendinimui mokykloje. Nuo balandžio mėn. šios pedagogės veda mokymus 5 -10 kl. mokiniams.

Programos mokymai 5 klasėje 2017 m.


Komentavimo galimybė išjungta.