eTwinning

eTwinning programa atveria mokyklų bendruomenėms neišsenkamas tarptautinio bendradarbiavimo galimybes virtualioje erdvėje, naudojant IKT ir vartojant užsienio kalbą.

Mūsų mokykla eTwinning projektuose dalyvauja nuo  2007 m., per 2007-2009 m. inicijavo ir įvykdė 4 projektus.

2007-2008 m. m.  „New languages – new friends“ („Naujos kalbos – nauji draugai“) su Čekijos ZS Komenskeho mokykla. Projekto tikslas – mokytis vieni kitus savo gimtųjų kalbų, naudojant anglų kalbą kaip darbo kalbą. Mokyklai šiame projekte atstovavo dešimt 9b klasės mokinių.

2007-2008 m. m. „Image of others“ („Pažinkime vieni kitus“) su Vengrijos Geza Fejedelem Ipari iskola. Projekto tikslas – asmeniniai prisistatymai, pasidalinimas informacija apie pomėgius, mokyklą, gyvenamą vietą. Mokyklai projekte atstovavo aštuoni 7 klasės mokiniai.

2008-2009 m. m. „One family – three generations“ („Viena šeima – trys kartos“) su Ispanijos  IES Machado mokykla. Projekto tikslas – išanalizuoti, kaip keitėsi kartų gyvenimas per vienos šeimos prizmę bei palyginti šiuos pasikeitimus projekto partnerių šalyse. Šis projektas buvo apdovanotas Europos kokybės ženkleliu bei Lietuvos ir Ispanijos kokybės ženkleliais. http://my.twinspace.etwinning.net/onefamilythreegenerations?l=en

2009-2010 m. m. „Ideal school” („Ideali mokykla“) su Estijos Kose Gymnasium bei Spojena skola iš Slovakijos. Mokiniai analizavo ir lygino savo mokyklas, santykius tarp bendruomenės narių bei siūlė, ką jie norėtų pagerinti savo mokyklose. Mokyklai šiame projekte atstovavo dešimt 7b klasės mokinių.

2010-2011 m. m. mokyklos anglų kalbos mokytoja Leonora Večkienė inicijavo projektą „Discover countries through letters” („Tegu raidės padeda atrasti šalis“), kuris skirtas 12-14 metų mokiniams, norintiems įgyti daugiau projektinės veiklos įgūdžių bei patobulinti anglų kalbos bei IKT gebėjimus. Naudodami kūrybinės raiškos priemones (nuotraukas, paveikslus, poezijos ir muzikos kūrinius) bei IKT, mokiniai analizuos savitus savo šalių bruožus bei pristatys juos savo projekto partneriams, panaudodami abėcėlės raides, iš kurių susideda jų šalių pavadinimai.

Mūsų mokyklai šiame projekte atstovauja  8b klasės dvi grupės, kurias koordinuoja Matas Puikys (Matas Puikys, Viktorija Maželytė, Deimantė Velykytė, Raimundas Andriūnas, Lukas Stepšys) bei Virmantas Petrusevičius (Virmantas Petrusevičius, Margarita Narkevičiūtė, Simona Jastžemskytė, Karolina Miliauskaitė).
Projekto internetinis puslapis: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34617

Komentavimo galimybė išjungta.