Išvyka prie savanorių kapų

2016-2017 m. m.

Įgyvendinant projektinę ir pažintinę veiklą birželio 2 d. septintos klasės mokiniai, lydimi mokytojų Elenos Vojevuckaitės ir Valentinos Zujevaitės, dalyvavo ekskursijoje „Žeimių kultūros ir istorijos paveldas“.

Išvykos tikslai ir uždaviniai: ugdyti mokinių pilietiškumą, meilę ir pagarbą gimtajam kraštui, skatinti mokinius domėtis gyvenamosios vietovės istorija ir kultūros paveldu, mokyti rinkti ir kaupti kraštotyrinę medžiagą. Mokiniai aplankė savanorių kapus Žeimių kapinėse, nufotografavo juos ir prisiminė istoriją. Pagerbdami savanorių atminimą, uždegė žvakutes. Išvyka palietė mokinių jausmus ir privertė susimąstyti.

Štai mokinių mintys.

Kitąmet švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Atkuriant Lietuvos valstybingumą, savanoriai kovojo, gindami Lietuvos laisvę. Mes pagerbėme jų atminimą, aplankėme jų kapus, uždegėme žvakutes. Buvo daug emocijų.

Gertrūda Maželytė

Žeimių kapinėse yra šeši savanorių kapai. Jie čia palaidoti, nes žuvo netoli Žeimių. Mes uždegėme žvakutes ant jų kapų.

Gabija Mickevičiūtė

Su mokytoja uždegėme žvakutes ant savanorių kapų ir pagerbėme jų atminimą.

Kamilė Trukšaninaitė

Šios išvykos metu surinkta medžiaga bus panaudota įgyvendinant Nacionalinę mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspediciją. Nuotraukos Brigitos Barišauskaitės

Mokytoja Valentina Zujevaitė

Kategorijos: 2016-2017.

Komentavimo galimybė išjungta.