Antikorupcijos diena

2016-2017 m. m.

Gruodžio 9-oji – tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į visame pasaulyje plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. Minint šią dieną mūsų mokykloje gruodžio 9-13 dienomis vyko antikorupcinio ugdymo dienos.

Gruodžio 9-ąją paskelbtos akcijos metu specialioji pedagogė Inga Žukienė kartu su mokiniais gamino logotipus „Sakyk NE korupcijai“, kurie buvo suklijuoti ant kabinetų durų. Istorijos mokytoja Valentina Zujevaitė kartu su mokiniais parengė stendą „Korupcijos samprata ir kilmė“.

Antikorupcinės temos buvo integruotos į dorinio ugdymo pamokas.

Per tikybos pamoką buvo pravesta diskusija „Ar sąžiningumas yra vertybė?“. Diskutuota apie dorines vertybes, kurios sąlygoja nepakantumą korupcijai ir siekia kurti tokią ateities visuomenę, kurioje dominuotų teisingumas, dora ir sąžinė.

Etikos pamokų  metu buvo pristatoma tema: „Korupcija kaip ekonominė problema“. Aiškintasi kas yra korupcija, kas yra STT, kuo užsiima STT darbuotojai, ką reikia studijuoti, norint dirbti pareigūnu šioje srityje, kokiomis charakterio savybėmis reikia pasižymėti, kad galėtum dirbti šį atsakingą darbą.

Išsiaiškinus korupcijos daromą žalą, 6- 9 klasių mokiniams buvo pasiūlyta surengti plakatų konkursą „Mes – prieš korupciją“. Šiuo konkursu siekėme atkreipti dėmesį į šį nuolat plintantį reiškinį, kadangi korupcijos problema aktuali ir mūsų šalyje. Plakatai buvo iškabinti prie mokyklos bibliotekos, antro aukšto fojė. Mintys, išdėstytos plakatuose labai įdomios, aktualios, išreiškiančios jauno žmogaus neigiamą požiūrį į korupciją. Nuotraukos Ingos Žukienės ir Valentinos Zujevaitės

Specialioji pedagogė Inga Žukienė

Kategorijos: 2016-2017.

Komentavimo galimybė išjungta.