Antikorupcijos diena 2014

Gruodžio 8, 9 d. paminėjome Tarptautinę antikoprupcijos dieną.

Antikorupcinis švietimas 5-10 kl. integruotas į istorijos, dorinio ugdymo (tikybos, etikos) pamokas. Istorijos pamokų metu mokytoja V. Zujevaitė mokiniams pristatė pranešimą „Gruodžio – 9-oji  – tarptautinė antikorupcijos tema“. Mokiniai parengė plakatus „Mes prieš korupciją“.

Tikybos pamokų metu mokytojas G. Miežanskas organizavo diskusiją apie korupcijos apraiškas, mokiniai pildė korupcijos paplitimo lentelę. 5 kl. mokiniai sukūrė plakatą „Korupcijai – NE“.

Etikos pamokų metu mokytoja E. Kutkienė inicijavo pokalbius apie korupciją, mokiniai kūrė antikorupcinius „receptus“ ir  ketureilius. Nuotraukos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Danguolė Svirskienė

Kategorijos: 2014-2015.

Komentavimo galimybė išjungta.