Bendruomenės pasiekimai


 2002-2003 m.m.  2003-2004 m.m.  2004-2005 m.m.  2005-2006 m.m.  2006-2007 m.m.  2007-2008 m.m.  2008-2009 m.m.


 

DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIUOSE, RAJONINIUOSE KONKURSUOSE,

KONCERTUOSE, OLIMPIADOSE, VARŽYBOSE, PARODOSE, PROJEKTINĖJE VEIKLOJE

2009-2010 m. m. 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

(mokinio vardas, pavardė)

Mokytojo v., pavardė

Rezultatas

Tarptautiniai konkursai

1.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

43 mokiniai (1-11 kl.)

S. Juknienė

L. Jonaitienė

J. Smailienė

M. Bisigirskienė

A. Koirienė

9 mokiniai pateko į rajono geriausiųjų dešimtuką

2.

Tarptautinis internetinis anglų kalbos konkursas „AMBERSTAR”

Giedrius Leonoavičius 11 kl.

Liucija Stašionytė 11 kl.

Virmantas Petrusevičius 7b kl.

Matas Puikys 7b kl.

Raimundas Andriūnas 7b kl.

Ignas Danilevičius 6b kl.

Ignas Grigaliūnas 6b kl.

Lukas Gumauskas 5 kl.

Žilvinas Šuliokas 5 kl.

L. Večkienė

 

3.

Tarptautinis Comenius projektas „Ekologinė ekspedicija“

5-12 kl.

L. Večkienė ir darbo grupė

Į užsienio šalis išvyko 4 mokytojai

ir 6 mokiniai

4.

Pasaulinė švietimo kompanijos akcija „Veiksmo savaitė“

5-11 kl. mokiniai

A. Vancevičienė

 

5.

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas

8-12 kl. mokiniai

A. Vancevičienė

Padėka

Respublikiniai konkursai

1.

Dalyvavimas Nacionalinėje jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijoje. Kraštotyros darbas „Mano gimtieji Žeimiai“

Raimondas Klezys 10 kl.

Liucija Stašionytė 11 kl.

Gabrielė Klezytė 11 kl.

Laura Levinskaitė 11 kl.

Egidijus Lėgėtavičius 12 kl.

Dovydas Mikalauskas 12 kl.

Darius Ramanauskas 12 kl.

V. Zujevaitė

LR švietimo ir mokslo ministerijos

I laipsnio diplomas

2.

Dalyvavimas Nacionalinėje jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijoje. „Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia – kultūros ir istorijos paminklas“

Liucija  Stašionytė 11 kl.

Gabrielė Klezytė 11 kl.

Simona Bukauskaitė 11 kl.

V. Pranienė

LR švietimo ir mokslo ministerijos

I laipsnio diplomas

3.

Leidyklos „Šviesa“ organizuotas respublikinis konkursas „Žiniukų akademija“ 

I turas

 

 

 

 

5 mokiniai – 2 klasė

2 mokiniai – 4 klasė

 

 

 

 

L. Jonaitienė

M. Bisigirskienė

 

 

 

„Žiniukų akademijos“

dalyvio diplomas

                  II turas

D. Grajauskaitė 4 kl.

V. Gutauskaitė 4 kl.

M. Bisigirskienė

Padėkos ir dovanos

4.

Pilietinė akcija

„Atmintis gyva, nes liudija“

1-12 kl.

V. Zujevaitė

D. Svirskienė

Padėkos raštas

5.

Respublikinis piešinių  konkursas

„Fantastinis margutis“

8 mokiniai – 2 klasė

12 mokinių – 3 klasė

6 mokiniai – 4 klasė

L. Jonaitienė

J. Smailienė

M. Bisigirskienė

V. Gutauskaitė – nugalėtoja

6.

Respublikinė edukacinė kompanija 

„Grynos sultys kiekvieną rytą“

1-7 kl. mokiniai

(iš kiekvienos klasės po 5 mokinius)

 Klasių auklėtojai

 

7.

Respublikinis AB  ,,Swedbank“ taupyklių konkursas ,,Spalvotos svajonės“

Austėja Dobilaitė 2 kl.

 

L. Jonaitienė

II turas –  asmeninė dovana

Samanta Šneliūtė 2 kl.

L. Jonaitienė

III turas –  asmeninė dovana

8 mokiniai – 1 klasė

12 mokinių – 3 klasė

9 mokiniai – 4 klasė

S. Juknienė

J. Smailienė

M. Bisigirskienė

 

8.

Respublikinė akcija „Draugauk su knyga“

12 mokinių – 1 kl.

13 mokinių – 2 klasė

10 mokinių – 3 klasė

21 mokinys – 4 klasė

7 mokiniai – 5 klasė

2 mokiniai – 6a klasė

3 mokiniai – 7a klasė

3 mokiniai – 7b klasė

3 mokiniai – 11 klasė

E. Gerulaitienė

G. Jakelaitytė (4 kl.) ir G. Jusaitė (3 kl.) 

laimėtojų sąraše

9.

Respublikinis ,,Skinijos“ organizuotas piešinių konkursas „Nusipiešk sau kojinytes 2010“

20 mokinių – 2 klasė

                     4 klasė

 

L. Jonaitienė

M. Bisigirskienė

 

10.

VST akcija „Su elektra draugauju, bet neišdykauju“.

Himno kūrimas

Kamilė Bukauskaitė, 4 kl.  

Viktorija Gutauskaitė 4 kl.

Karina Prochorenkaitė 4 kl.

Aistis Taraškevičius 4 kl.

Danielė Sedelskytė 4 kl.

Ilona Grubliauskaitė 4 kl.

M. Bisigirskienė

 

 

 

 

 

 

11.

Respublikinis šalies mokinių kūrybinių darbų konkursas „Galiu aš, gali ir tu“.

1,3,5 kl. mokiniai

S. Juknienė

J. Smailienė

 

Padėka

12.

Respublikinis „Versmės“ leidyklos organizuotas konkursas „Rašau Lietuvos vardą“

11 kl. mokiniai

A. Vancevičienė

Padėka

13.

Konkursas „Lietuvos  kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Simona Bukauskaitė 11 kl.

Gabrielė Klezytė 11 kl.

Deimantė Stankevičiūtė 8 kl.

Artūras Simovičius 6a kl.

Viktorija Čiulkevičiūtė 5 kl.

Meda Levinskaitė 5 kl.

V. Pranienė

 

14.

Projektas „Drąsinkime ateitį“

5-12 kl. mokiniai

A. Vancevičienė

V. Zujevaitė

D. Svirskienė

 

15.

VPU matematikos ir informatikos fakulteto vykdomas  matematikos žinių  mokslinis tyrimas

4 kl. mokiniai

M. Bisigirskienė

Pažymėjimai

16.

Respublikinis rašinio konkursas „Žaliasis kodas“

Ignas Danilevičius 6b kl.

R. Dailidienė

Padėka

17.

Kauno apskrities mokytojų ir mokinių kūrybinių projektų paroda „Žalgirio mūšiui – 600“

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai,

3 kl. mokiniai

J. Jakštienė

J. Smailienė

Padėkos

Rajoniniai renginiai

1.

Jonavos rajono jaunųjų istorikų olimpiada „Nuo steigiamojo iki Atkuriamojo seimo: dvi Lietuvos Respublikos XX amžiuje“

Dovilė Šuliokaitė  11 kl.

Simona Bukauskaitė 11 kl.

Justinas Andriūnas 11 kl.

Egidijus Lėgėtavičius 12 kl.

Viktorija Vailionytė 12 kl.

V. Zujevaitė

 

2.

Jonavos rajono 5–8 kl. mokinių istorijos olimpiada

Arnas Koncevičius  5 kl.

Ugnė Jankovska 5 kl.

Raimondas Andriūnas 7b kl.

Simona Jastžemskytė 7b kl.

Valdas Vasiliauskas  8 kl.

V. Zujevaitė

 

3.

Jonavos rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio rajoninis konkursas ,,Žalingiems įpročiams sakome NE“.

Ugnė Šneliūtė 1 kl.

Vismantė Petrusevičiūtė 1 kl.

Austėja Narkevičiūtė 1 kl.

Austėja Dobilaitė 2 kl.

Ieva Ostreikaitė 2 kl.

Dinas Imbrasas 2 kl.

Haroldas Reiponas 2 kl.

Viktorija Gutauskaitė 4 kl.

5-6 kl. mokiniai

S. Juknienė

L. Jonaitienė

M. Bisigirskienė

V. Pranienė

 

4.

Rajoninis piešinių konkursas

„Žemė – ne vien žmonių planeta“ 
 

3 mokiniai – 1 klasė

5 mokiniai – 2 klasė

3 mokiniai – 3 klasė

6 mokiniai – 4 klasė

3 mokiniai – 7 klasė

S. Juknienė

L. Jonaitienė

J. Smailienė

M. Bisigirskienė

V. Pranienė

Padėka ir asmeninė dovana

P. Ružinui

(4 kl.) ir

K. Barišauskaitei (7a kl.)

5.

Jonavos rajono pradinių klasių mokinių ,,Šviesoforo“  konkurso II turas

1-4 kl. mokinių komanda

L. Jonaitienė

 

6.

Jonavos rajono 1-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas ,,Skambėk, gimtasis žodi“

Austėja Dobilaitė 2 kl.

L. Jonaitienė

III vieta

7.

Jonavos rajono konkursas

2-ųjų klasių mokiniams ,,Rašysena 2010“

Evelina Lipinskaitė 2 kl.

L. Jonaitienė

III vieta

8.

Rajoninė 5-12 kl. mokinių matematikos olimpiada

Ugnė Jankovska 5 kl.

Benas Puikys  5 kl.

Raimondas Andriūnas 7b kl.

Tomas Toločka 9 kl.

Liucija Stačionytė 11 kl.

A. Koirienė

S. Pranys

 

9.

Jonavos rajono 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada

Liucija Stašionytė 11 kl.

L. Večkienė

 

10.

Rajoninė chemijos olimpiada

Urtė Bukauskaitė 9 kl.

A. Vancevičienė

 

11.

Rajoninė dailės olimpiada 9-12 kl.

Simona Bukauskaitė 11 kl.

Gabrielė Klezytė 11 kl.

V. Pranienė

 

12.

Rajoninė biologijos olimpiada

Urtė Bukauskaitė 11 kl.

 

 

13.

Mokinių meninio skaitymo konkursas

Raimundas Klezys 10 kl.

R. Dailidienė

I vieta

Ignas Danilevičius 6b kl.

II vieta

14.

Rajoninis 4 kl. diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“

Viktorija Gutauskaitė 4 kl.

M. Bisigirskienė

Padėka

15.

Jonavos rajono mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Urtė Bukauskaitė 9 kl.

Laura Levinskaitė 11 kl.

Greta Vasiljeva 12 kl.

R. Juškienė

 

16.

Jonavos rajono 8 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada

Deimantė Stankevičiūtė 8 kl.

L. Večkienė

 

17.

Rajoninė III klasių mokinių istorinė  viktorina – šventė „Po ąžuolo šakomis”

 

Skaistė Rokaitė 3 kl.

Edvinas Butkus 3 kl.

Greta  Jusaitė 3 kl.

Paulina Mickevičiūtė 3 kl.

J. Smailienė

Padėkos

18.

Kredito unijos „Jonavos žemė“ organizuotas piešinių konkursas „Mano lietuviškos Kalėdos“

Kamilė Bukauskaitė  4 kl.

M. Bisigirskienė

Padėka

 

19.

Rajono 6-11 kl. mokinių rusų kalbos (užsienio) meninio skaitymo konkursas

Ignas Danilevičius 6b kl.

D. Vazgienė

III vieta

Dovilė Žemaitytė 9 kl.

E. Vojevuckaitė

 

Raimondas Klezys 10 kl.

D. Vazgienė

I vieta

20.

Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų istorijos savaitė, skirta Kovo 11-osios dvidešimtmečiui įprasminti

7-12 kl.

V. Zujevaitė

D. Svirskienė

Padėka

21.

Jonavos rajono BLM 1-4 kl. mokinių šaškių turnyras

Augustinas Abramavičius 4 kl.

Dovilė Gajauskaitė 4 kl.

Aistis Penkauskas 4 kl.

Aistis Taraškevičius 4 kl.

M. Bisigirskienė

Padėkos raštai

22.

Lengvosios atletikos pavasario kroso varžybos

Jovydas Mačikūnas 11 kl.

H. Stučinskas

II vieta

Paulius  Sinkevičius 10 kl.

H. Stučinskas

II vieta

Mindaugas Meiliūnas 6a kl.

H. Stučinskas

I vieta

Agnė Astrauskaitė 8 kl.

Ž. Jefimenkė

I vieta

Gabija Ledzinskaitė 6b kl.

Ž. Jefimenkė

II vieta

23.

Lengvosios atletikos rungčių varžybos

Jovydas Mačikūnas 11 kl.

H. Stučinskas

I vieta

Paulius  Sinkevičius 10 kl.

H. Stučinskas

 

Paulius Palaima 9 kl.

H. Stučinskas

 

Dovydas Mikalauskas 12 kl.

H. Stučinskas

 

Darius Ramanauskas 12 kl.

H. Stučinskas

 

24.

Mokinių olimpinio festivalio BLM berniukų 3X3 krepšinio varžybos

Karolis Taškinovas 10 kl.

H. Stučinskas

III vieta

Tomas Toločka 9 kl.

Raimondas Klezys 10 kl.

Justinas Lepinskas 11 kl.

25.

Mokinių olimpinio festivalio BLM mergaičių 3X3 krepšinio varžybos

Simona Bukauskaitė 11 kl.

Ž. Jefimenkė

I vieta

Erika  Žigaraitė 11 kl.

Justina Mačiulytė  11 kl.

Gintarė Kornušenkaitė 11 kl.

26.

Mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 kl. mokinių varžybos

Mantas Mackevičius 6a kl.

H. Stučinskas

III vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benas Puikys 5 kl.

Ž. Jefimenkė

Tautvydas Jocius 5 kl.

Ž. Jefimenkė

Gabija Ledzinskaitė 6b kl.

Ž. Jefimenkė

MindaugasMeiliūnas 6b kl.

H. Stučinskas

Irma Daukentytė 6a kl.

Ž. Jefimenkė

Ignas Grigaliūnas 6b kl.

H. Stučinskas

Ignas Danilevičius 6b kl.

H. Stučinskas

Monika Astrauskaitė 5 kl.

Ž. Jefimenkė

Modesta Kacevičiūtė 5 kl.

Ž. Jefimenkė

Milius Naidičius 6a kl.

H. Stučinskas

Diana Žemaitytė 5 kl.

Ž. Jefimenkė

Viktorija  Čiulkevičiūtė 5 kl.

Ž. Jefimenkė

Ugnė  Jankovska 5 kl.

Ž. Jefimenkė

27.

Mokinių olimpinio festivalio BLM berniukų kvadrato varžybos

Ignas Danilevičius  6b kl.

H. Stučinskas

III vieta

Ignas Grigaliūnas 6b kl.

H. Stučinskas

Virmantas Petrusevičius 7b kl.

H. Stučinskas

Karolis Astrauskas 7b kl.

H. Stučinskas

Benas  Puikys 5 kl.

Ž. Jefimenkė

Mantas Mackevičius 6a kl.

H. Stučinskas

Milius Naidičius 6a kl.

H. Stučinskas

Mindaugas Meiliūnas 6b kl.

H. Stučinskas

Erikas Černoglazov 6a kl.

H. Stučinskas

Tautvydas Jocius 5 kl.

Ž. Jefimenkė

28.

Mokinių olimpinio festivalio BLM mergaičių kvadrato varžybos

Irma Daukentytė 6a kl.

Ž. Jefimenkė

II vieta

Gabija Ledzinskaitė 6b kl.

Monika Astrauskaitė 5 kl.

Viktorija Čiulkevičiūtė 5 kl.

Viktorija Maželytė  7b kl.

Deimantė Velykytė 7b kl.

Modesta Kacevičiūtė 5 kl.

Agnė Mickevičiūtė 5 kl.

Diana  Žemaitytė 5 kl.

Evelina Salinaitė 5kl.

29.

Mokinių olimpinio festivalio BLM futbolo varžybos

Karolis Astrauskas 7b kl.

H. Stučinskas

III vieta

Virmantas Petrusevičius 7b

Raimundas Meiliūnas 7a kl.

Mindaugas Meiliūnas 6a kl.

Vidas Kiela 7a kl.

Žygimantas Alenskas 7a kl.

Ignas Danilevičius 6a kl.

30.

Mokinių rudens kroso varžybos

Jovydas Mačikūnas 11 kl.

H. Stučinskas

II vieta

Dovydas Mikalauskas 12 kl.

H. Stučinskas

II vieta

Mindaugas Meiliūnas 6a kl.

H. Stučinskas

I vieta

Raimundas Meiliūnas 7a kl.

H. Stučinskas

I vieta

Gabija Ledzinskaitė  6a kl.

Ž. Jefimenkė

III vieta

31.

Mokinių olimpinio festivalio BLM virvės traukimo varžybos

Darius Ramanauskas 12 kl.

H. Stučinskas

II vieta

Dovydas Mikalauskas 12 kl.

Karolis Taškinovas 10 kl.

Vytenis Grigaliūnas 11 kl.

Mantas Jankauskas 11 kl.

Donatas Liutkus 12 kl.

Justinas Lepinskas 11 kl.

Tomas Toločka 9 kl.

32.

Jonavos r. mokinių olimpinio festivalio kaimo BLM  kvadrato varžybos

10 mokinių  – 4 klasė

2 mokiniai – 3 klasė

M. Bisigirskienė

III vieta

33.

Kaimo vietovių mokyklų 1-4 kl. varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

12 mokinių – 4 klasė

2 mokiniai – 3 klasė

M. Bisigirskienė

III vieta